תנאי שימוש

עדכון אחרון : 30/01/2020

הגלישה והשימוש באתר זה וכל המופיע בו לרבות הבלוג, הפוסטים, המחשבונים, המדריכים, אנשי המקצוע וכל תוכן אחר הינם בכפוף להוראות ולתנאים המופיעים להלן ושימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ותנאים אלו והתחייבות לפעול לפיהם.

      כללי:

 1. החזון של “עושים נדל”ן”: הנגשת מידע נדל"ני, מדריכים ואנשי מקצוע המסייע ומבהיר עקרונות נדלניים וכן כלים מסייעים למכירת, השכרת, קנית נכס או כל פעילות נדלנית אחרת.
 2. לצורך כך “עושים נדל”ן” פיתחה ומפתחת מדריכים וכלים ומפרסמת מידע, מאמרים, אנשי מקצוע וקורסים בתחום התפתחות כלכלית ונדל"ן.

  אחריות שימוש:

 3. השימוש בכל הכלים כמפורט בסעיף 2 וביתר התכנים והדפים המופיעים באתר הינו על אחריות המשתמש/ת בלבד. “עושים נדל”ן” לא תישא בכל אחריות באשר למעשה או מחדל של משתמש או משתמשת, חווית שימוש מאכזבת או לא טובה עם בעל מקצוע, אתרים/ לינקים המופיעים באתר, תוצאות לא חיוביות מהמדריכים והפוסטים או המחשבונים וכדומה. עושים נדל"ן ממליצה לכל גולש לבדוק באופן עצמאי את מהימנות כל המידע שניתן באתר זה ובכל אתר אחר לרבות בעלי מקצוע, מדריכים, מאמרים ומחשבונים בעצמו בטרם יבצע כל פעולה בעצמו.
 4. כל המידע, הכתבות, המדריכים, הכלים, העזרים, הטבלאות, המחשבונים, האיורים, התמונות וכל חומר אחר המצוי באתר או הנשלח אל המשתמש/ת במייל שייכים ל”עושים נדל”ן”, וניתנים למשתמש/ת לצורך שימוש אישי בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש אחר ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב.
 5. כל חומר שנשלח למשתמש/ת כמתנה ו/או בעבור תשלום הינו לשימושו האישי בלבד, ואין להעבירו לגורם אחר כלשהו, ואין לפרסמו, בכל מקום כולל ברשתות חברתיות.
 6. אין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בכל תוכן, מידע, או מוצר שקיימים באתר או שנשלחו לגולש או גולשת שנרשמו באתר או שנשלחו למי שרכשו מוצר דרך האתר.
 7. כל שימוש במדריכי המכירה, ההשכרה, השיפוץ ויתר המדריכים והפוסטים הנוספים הכוללים מידע וטיפים, וכן שימוש במחשבונים, באנשי המקצוע השונים, בספקים ועוד ייעשה לפי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד. “עושים נדל”ן” לא תישא בכל אחריות באשר לשימוש במדריכים, פוסטים, אנשי מקצוע, מחשבונים, קורסים או ספקים או כל שימוש אחר ישיר או עקיף באתר.
 8. פנייה למי מהמוצעים באתר: כל התקשרות בין גולש למי מהמפורסמים באתר תעשה ביניהם באופן ישיר, ו”עושים נדל”ן” אינה צד בהתקשרות ואינה אחראית לתוצאות ההתקשרות. במקרים שבהם נוצר קשר בין הגולש למי מהמופיעים באתר ”עושים נדל”ן”, עשויה “עושים נדל”ן” לקבל תמורה על כך בהתאם למה שנקבע בינה ובין איש המקצוע/ הספק המוצע באתר.
 9. מובהר כי דירוג בעלי המקצוע, פרסום חוות הדעת או פרסום חומר פרסומי באתר אודות בעלי המקצוע אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על בעל המקצוע או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

  פניות לבעלי מקצוע:

 10. אין לפנות לאנשי המקצוע באתר למטרה שאינה לשם שכירת שירותיו.
 11. הגולש מתחייב להזין בפרטי בקשת השירות את הפרטים המלאים והאמיתיים שלו. בקשות סרק גורמות נזק גדול לאתר.
 12. הגולש מאשר ל"עושים נדל"ן" להעביר את פרטי הבקשה לבעלי המקצוע באתר.
 13. הגולש מאשר ל"עושים נדל"ן" לשלוח אליו הודעה הכוללת את פרטי בקשת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת בגין השירות המבוקש.

  שונות:

 14. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר או באמצעותו תכנים שהינם (או שלגולש/ת יסוד סביר להניח כך) מסחריים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי רלבנטיים, מכילים נתוני סרק (ספאם וכיו"ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים ו/או המפרסמים או (או שעצם פרסומם מפר) באופן כלשהו את תנאי כתבה זה ו/או זכויות צד ג' כלשהו ו/או דין כלשהו ובכלל זה דיני הגנת הפרטיות ואיסור לשון הרע. טרם מסירת תכנים לפרסום באתר חלה עליך חובה לוודא את אמינותם וחוקיות פרסומם והאחריות עליהם תחול עליך בלבד.
 15. עושים נדל"ן עשויה לדרג את אנשי המקצוע על פי ביקורות שקיבלו מגולשים ועשויה לפנות גם אליך ולפרסם את חוות דעתך לפי שיקול דעתה. בכל אופן, ככל שתבחר, חוות דעתך תוצג ללא פרטיך.
 16. עורך האתר יהיה רשאי אך לא חייב, לערוך (לרבות לקצר), להסיר, למחוק, לחסום לצפייה ו/או לא להרשות פרסום תכנים כלשהם באתר, ובכל זאת להטיל מגבלות מכל סוג על גולש/ת ספציפי/ת או על קבוצת גולשים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. צוות האתר לא יהיה חייב לעדכן את הגולש/ים קודם לנקיטת אמצעים אלה ולא יהיה חייב במתן הסבר כלשהו לכך.
 17. מפעילי האתר יהיו רשאים אך לא חייבים, לאחסן ו/או לשמור את התכנים. שימושך באתר לרבות פרסום תכנים בו מותנה בכך שהנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם אובדן ו/או פגיעה בתכנים (לרבות מחיקתם) ו/או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.
 18. למען הסר ספק, מובהר כי מפעילי ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם התכנים ובכלל זאת נכונותם, אמינותם, דיוקם וכיו"ב, והאחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם ו/או מפרסומם ו/או בקשר עמם, לרבות שימוש בתכנים ו/או טענה ו/או תגובה כלפיהם, תחול בלעדית על הגולש/ת שבחר/ה להשתמש בהם.
 19. חלק מהתכנים, התעריפים, אנשי המקצוע, הנתונים והמידע המתפרסמים באתר זה ("המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים. הם עשויים להשתנות מזמן ולזמן ומסופקים "As Is", למען נוחיותך ולשימושך האישי. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. לפיכך, אין להסתמך על המידע באופן בלעדי והאחריות על השימוש היא שלך בלבד.
 20. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר זה עשוי להופיע מידע סובייקטיבי הכולל בין היתר ביקורות על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינן בהכרח משקפות את דעת בעלי האתר, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.
 21. השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכוים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו"ב), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע"י גורמים עוינים, התחזות לאתרי בעלי ו/או מפעילי האתר והונאות מקוונות אחרות. אנו משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוב מידע הזורם ו/או מוצג באתר ו/או במערכות, שיבוים בפעולות האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, חוסר זמינות של איזה מהמערכות ו/או שירותי האתר וכיו"ב.
 22. המידע המופיע באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
 23. באתר זה עשויים להופיע פרסומים של צדדים שלישיים לרבות עורכי דין, מתווכים, יועצים, סוכני ביטוח, יועצי משכנתאות, ספקים, אתרי אינטרנט ועוד. אין לראות בפרסומים אלה את השקפת דעותיהם של בעלי ו/או מפעילי האתר. כל מידע שנמסר על ידך ועל סמך החלטתך לאחד מצדדים אלה (לטובת קבלת הצעת מחיר, ייעוץ וכיו"ב) הנו תחת אחריותך ובהתאם לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו. 
 24. השימוש שהינך עושה באתר, לרבות כל שימוש במידע והסתמכות עליו, הינם באחריותך הבלעדית.
 25. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.
 26. המידע באתר זה עשוי לכלול חומר פרסומי מטעם בעלי ו/או מפעילי האתר, לרבות פרסום בדבר מבצעים, הטבות, שירותים, הנחות וכיו"ב בתנאים שיקבעו על ידם. אנו רשאים להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 27. בעלי ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם.
 28. באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, וגלישתך באתר מהווה הסכמתך לכך. המידע עשוי להישמר במאגרי המידע שלנו ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והנך מסכים/ה לכך. לצורך קבלת המידע המלא בנושא זה ובנושאים נוספים, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.
 29. אתר זה, המציע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים ע"פ דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל.
 30. כל התכנים באתר והמידע בו הינו בבעלות האתר ושימוש בתכני האתר או המידע ייעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ממפעילי האתר.
 31. ליצירת קשר ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל: [email protected] .
 32. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
 33. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 34. בעלי ו/או מפעילי האתר, ביחד וכל אחד לחוד, אינם מתחייבים כי האתר יהיה זמין בכל עת.
 35. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 36. לבעלי ו/או מפעילי האתר הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר או איזו ממערכותיו ו/או השירותים הכלולים בו באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתם הבלעדית.
 37. תנאי שימוש עשויים להשתנות מעת לעת ובהתאם לשינויים במבנה האתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים. במקרה כזה, תנאי השימוש יעודכנו כדי להתאים למתחייב מהם. לכן, אנו ממליצים לחזור ולעיין בתנאים מדי פעם- בכדי להקל עליך בידיעה מתי התנאים עודכנו, אנו נצרף בתחילתם את תאריך העדכון האחרון.