מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 30/01/2020

הקדמה:

אנו מתייחסים בכבוד ובכובד ראש לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט עושים נדל"ן. מדיניות פרטיות זו משקפת את הצורה בה אנו נוהגים ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מדיניות פרטיות זו מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בזמן השימוש באתר ומה אנו עושים בו.

אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, ולפני מסירת פרטים אישיים באחד מהטפסים בפרט. מטבעה, מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת ובהתאם לשינויים במבנה האתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים. במקרה כזה, המדיניות תעודכן מיידית כדי להתאים למתחייב מהם. לכן, אנו ממליצים לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם – בכדי להקל עליך בידיעה מתי המדיניות עודכנה, אנו נצרף בתחילתה את תאריך העדכון האחרון.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לשני המינים בצורה שווה.

הפעלת האתר:

ניתן לפנות אלינו באחת מהדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני: באמצעות משלוח מייל לכתובת [email protected]

או באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר

המידע הנאסף בעת השימוש באתר:

בעת הגלישה באתר נאסף מידע רב אשר אינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי באמצעות מערכות נתונים שבהן אנו משתמשים. בין היתר מידע זה מקיף את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים לאתר, משך זמן השהייה באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הן נמצאים וכיו"ב. למידע זה יש אופי סטטיסטי וכפי שהדגשנו הוא אינו מזהה אותך אישית. במילים אחרות, המידע הזה לא מספק לנו נתונים ולא מאפשר לנו לדעת מהו שמך ומהם פרטיך האישיים. מידע זה נאגר במערכות שלנו ומשמש אותנו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר ועל הנושאים המעניינים את הגולשים שלנו.

אנו מקפידים כי מידע המזהה אותך באופן אישי יימסר לנו תמיד אך ורק ביוזמתך ובשליטתך. כך, בעמוד צור קשר או באמצעות אחד הטפסים האחרים המופיעים באתר. במסגרת השארת הפרטים אתה עשוי להידרש למסור לנו מידע אישי כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, פרטי יצירת קשר וכיו"ב.
בכל המקרים הללו, אנו נשמור את פרטיך במאגר המידע של osimnadlan.co.il והם יועברו לגורמים חיצוניים (לצורך השוואת מחירים או קבלת הצעות מחיר) אך ורק לאחר אישור ובחירה שלך.

כיצד נשתמש במידע שאנו אוספים:

כל שימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו באופן אוטומטי תוך כדי השימוש באתר, ייעשה אך ורק ע"פ מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:
1. בכדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
2. בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וצרכי המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים. כפי שצוין, המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך בצורה אישית.
3. אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר תכנים חדשים באתר, שירותים והצעות אשר עשויים לעניין אותך וכמו כן מידע שיווק ופרסומי – בין אם מידע שאנו נפרסם בעצמנו ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אך ורק אם נתת הסכמה מפורשת לכך (באמצעות הרשמה לניוזלטר של עושים נדל"ן), ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לחדול מקבלתו. בכל מקרה, לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים – אלא במידה שבה השארת פרטים ליצירת קשר איתך (במידת הצורך) ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים – גם מידע זה לא יזהה אותך אישית לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש על איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מדי פעם.

מתי אנו נמסור מידע לצד שלישי?

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

1. במקרה שבו תבקש להיעזר בשירותי האתר לטובת השוואת מחירים ו/או קבלת הצעות מחירים מאחד ו/או יותר מהשותפים העסקיים שלנו.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראות לכאורה כי הן מנוגדות לדין.
3. אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.
5. בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך ו/או רכושך ו/או לגופו או רכושו של צד שלישי.
6. אם נארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – או אם נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – נהיה זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידינו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

אנו מקדישים מחשבה וחשיבות רבות לאבטחת המידע של האתר ולכן אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם ככל הניתן את הסיכומים לחדירה ו/או פריצה בלתי מורשות למחשבי האתר. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פורץ נחוש ומיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר ו/או לשבש את פעולתו. מסיבה זו אין אנו יכולים להתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.


קישורים לאתרים נוספים:

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. אתר osimnadlan.co.il ו/או אחד ממפעיליו אינו אחראי למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי.

COOKIES:

בזמן הביקורים שלך באתר osimnadlan.co.il עשויות להישלח "עוגיות" למחשב שלך המזהות את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. "עוגייה" (Cookie) הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים הנשלחת למחשב שלך כשאתה נכנס לאתר אינטרנט. העוגיות לא פוגעות במחשב או בחוויית הגלישה. להיפך, אם נשתמש בעוגיות אלה, נעשה זאת כדי לשפר את איכות השירות שלנו ולהבין טוב יותר כיצד אנשים מתקשרים איתנו. שים לב שגם המפרסמים שלנו יכולים לשלוח עוגיות או לזהות אותן בדפדפן שלך.
על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירית מחדל, אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחה עוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.

זכות לעיין במידע:

ע"פ חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או ע"י בא-כוחו שהרשהו בכתב או ע"י אפוטרופוסו, במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעה סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף לכך, אם המידע שבידינו ישמש אותנו לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך ע"פ אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את המידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בידינו ע"פ דין, אך לא ישמש עוד לצורף פניות אליך. אם בתום 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן מחק ע"פ מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות:

אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן בנושא השימוש במידע אישי שמסרת, תתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.